دسته : انرژی و محیط زیست
انرژی و محیط زیست تغییرات اقلیمی یکی از عوامل زمینه‌ساز ظهور کووید ۱۹ است براساس یافتههای جدید، تغییرات اقلیمی نقشی مستقیم در ظهور دنیاگیری کووید ۱۹ میتوانند ایفا کند؛ زیرا یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی، تغییر زیستگاه خفاشها و نزدیکشدن آنها به انسان است.

تغییرات اقلیمی یکی از عوامل زمینه‌ساز ظهور کووید ۱۹ است

براساس یافتههای جدید، تغییرات اقلیمی نقشی مستقیم در ظهور دنیاگیری کووید ۱۹ میتوانند ایفا کند؛ زیرا یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی، تغییر زیستگاه خفاشها و نزدیکشدن آنها به انسان است.

۲۵/بهمن/۱۳۹۹

نمایش مطالب بیشتر

برگشت به بالا